Vesti.com

Vesti.com

___


-


Технологии и използван език за програмиране

Objective-C, REST API, PHP, MySQL