Hotnews.bg

Hotnews.bg

___


Разгледайте приложението от съответният магазин


Технологии и използван език за програмиране

Objective-C, Java, REST API, PHP, MySQL